Përvjetorët

 


JANAR Dita 6 – Teofania

Menatet thuhet Liturgjia dhe bëhet prëçësjona e besimtarëvet tek Kroi i Vjetër i katundit për çerimonien solemne e Bekimit të Ujëravet. 

Ditën e vijilljes, dhesper mbë qishë, zoti me një çerimonie të bukur, bekon ujit çë pra besimtarët sillënjën mbë shpi. Te kjo ditë nëng hahet mish, pse thuhet se “kush ha mish sot, nëng sheh faqen e Zotit Krisht”.

 

JANAR/FJAVAR - Java e të Vdekurëvet

Të shtunën 15 ditë më parë se fillimit të Kreshmës
grano bollito Përvjetor fetar pjotë me vlerë tek gjithë katundet arbëreshe, sikur të ish një festë për të vdekurit, çë te kjo javë “Java e të Vdekurëvet” thuhet se lërenjën varret e tyre dhe priren ndër të gjallët. Të shtunën thuhet Liturgia për shpirtin e Prigatorëvet prana bëhet një prëçësjonë me zotin tek varreza për bekimin e varrevet. Dhespër, zoti vete tek shpitë të atyre çë patin, ka pak, një lip për bekimin e “Panagjisë”, vjen e me thënë grurë të zier dhe bukë, çë jipet atyre çë u ndodhtin atje si simbol i pavëdekjes së shpirtit dhe i ringjalljes së kurmit. Për shpirtin e Prigatorëvet, menatet njëhere, djalet tue thënë “Ndje Zot” venë shpi për shpi dhe lypënjën mëlatëza, val, grurë dhe turresë. Mbrëmanet burrat mbjidhen sa të han dhe pin bashkë të ngrënët tipik, pastë me qiqra, verë etj.

De profundis.pdf

 

FJAVAR Dita 2 – Ipapantì – Kandillora

Menatet thuhet Liturgja sa të mbahet mend kur Shën Bombini qe i dhënë të Atit tek tempulli i Jeruzalemit dyzet ditë pas të lërit. Këtu u përpoq me Simeonin pjaku çë thërret Sën Bombinin “Drita çë i burtohet gjindjes”. Qisha e Perëndimit thërret këtë festë “Kandillora”, vjen e me thënë festë e qirinjvet çë janë simbol i dritës së Krishtit.
Për qishën greke është një festë solemne të Zotit Krisht dhe e thërret “Ipapantì”, vjen e me thënë festa kur Shën Bombini i përpoq me Simeonin.

 

 

MARS Dita 19 – Shën Xhuzepa

Menatet thuhet Liturgjia dhe bëhet prëçësjona me statujën e Shënjtit të sjellë ka besimtarët për ndë katund

 

 

 

MARS / PRILL e Diela e Dafnës

rami d’alloroMenatet thuhet Liturgja dhe bëhet prëçësjona e besimtarëvet me dega dafne dhe ulliri njera te Kallvari për çerimonien solemne e Bekimit të dafnes.

 

 

 

MARS / PRILL - Java e Madhe

passioneNga të hënen njera të mërkurën funksionet fetare e Krishtit Dhëndërr. Të Ënjten e Madhe menatet Liturgja e Shën Vasilit të Madh me çerimonien sugjestive e të Larit të Këmbëvet. Mbrëmanet dymbëdhjetë Këndimet e Vangjelevet, Lartësimi i Kriqit dhe Takimi i Shën Mërisë me të Birin e Perëndisë. Në fund këndohet “Kalimera e Pasjones” dhe rrihet zgjuar gjithë naten. Tek e Prëmtja e Madhe kremtimi i Oravet të Mbëdha dhe mbrëmanet prëçësjona e Krishtin vdekur për ndë katund. Tek e Shtunja e Madhe menatet Liturgja e Shën Vasilit të Madh dhe paralajmërimi i Ringjalljes së Krishtit. Mesnatës “Zjarri” çë trimat e katundit bënjën përpara Qishës dhe çerimonien e “Krishti u ngjall!”. 

Kalimera della Passione.pdf

 

PRILL e Diela çë vjen pas ditës 5 – Shën Viçenxi

San VincenzoMenatet thuhet Liturgjia dhe bëhet prëçësjona me statujën e Shënjtit të sjellë ka besimtarët për ndë katund dhe ndë jashtrat, Ka kroçe Mauricit dhe Ka Ponti i Llakëvet. Fishekzjarrë të shtunën mbrëma.

 

 

 

PRILL - e Diela e fundit – Shën Frangjisku i Paullës

San Francesco di PaolaMenatet thuhet Liturgjia dhe dhespër bëhet prëçësjona me statujën e Shënjtit të sjellë ka besimtarët për ndë katund. Fishekzjarrë të shtunën mbrëma dhe tek gjitonitë dhezen “zjarrët e Shën Frangjiskut” kur shkon bandën muzikore në prëçesjonë. Tundu tundu zjarrevet hahet, pihet dhe këndohen vjersha njera menatet.

 

 

 

 

THERISTI - Dita 13 - Sën Andoni

Sant’AntonioMenatet thuhet Liturgjia dhe dhespër bëhet prëçësjona me statujës e Shënjtit të sjellë ka besimtarët për ndë katund.

 

 

Theristí – Festa e Zotit Krisht

Vakaric kur është festa e Zotit Krisht (Corpus Domini) nga gjitoni bënë një autar të zbukuruar me shërbise të shëjta dhe me palaca të çmuara, palacat vëhen edhe tek lloxhetet e shpivet kur shkon prëçësjona. Autarët pjot me lule vinjën e bekuar ka zoti gjatë prëçësjones.

 

 

LLONAR - Dita 16 - Shën Mëria e Karmënit

Menatet thuhet Liturgjia dhe dhespër bëhet prëçësjona me statujën e Shën Mërisë së sjellë ka besimtarët për ndë katund.

 

 

LLONAR - e Diela e fundit – Shën Frangjisku i Paullës

Festë organizuar njëzet vjet më parë ka emigrantët çë te ky
periudhë prirëshin ndë katund. Menatet thuhet Liturgjia dhe dhespër bëhet prëçësjona me statujën e Shënjtit të sjellë ka besimtarët për ndë katund. Mbrëmanet shfaqje muzikore.

 

 

GUSHT - Dita 15 - Shën Mëria e Menxagustës

Festë e marr pameta me nismën e “Comitato Parrocchiale” së katundit.
Menatet thuhet Liturgjia dhe dhespër bëhet prëçësjona me pishzën dhe me statujën e Shën Mërisë së sjellë ka besimtarët për ndë katund. Mbrëmanet, festë popullore me të ngrënët tipik.

 

 

VJESHT - Dita 14 – Lartësimi i Kriqit

Menatet thuhet Liturgjia me bekimin dhe me shpërndarjen e vasilikoit

 

 

 

SHËN MITËR - e Diela e dytë – Shën Mëria e Rruzarit

Kjo festë hapnej motin çë mbjellej, masarët, në fakt, ditën pas festës lërejin katundin sa të vejin tek dherat. Shën Mërisë së Rruzarit janë të dedhikuara e para dhe e dyta e diela e muajit. Tek e para, dhesper, mbë qishë, këndohet “Kalimera e Shën Mërisë së Rruzarit”, tek e dyta thuhet Liturgjia menatet njëhere, pra në orën 8.00 dhe në orën 10.00 me prëçësjonën e statujës së Shën Mërisë së sjellë ka besimtarët për ndë katund. Fishekzjarrë mbrëmanet e ditës më parë se festës. Te kjo festë, dërtohet ca të ngrënë tipik, një minestër me lakra dhe mish.

O bella mia speranza.pdf

 

SHËN MARTIR - e Diela çë vjen pas ditës 21 

Shën Mëria e Menxasporisë

Madonna di CostantinopoliFesta e Shën Mërisë së Kostantinopollit, e thërritur “Shën Mëria e Menxasporisë”, pse te kjo festë masarët lërejën të mbillëjën dhe prirëshin ndë katund. Menatet thuhet Liturgjia dhe bëhet prëçësjona me statujën e Shën Mërisë së sjellë ka besimtarët për ndë katund.

 

SHËN NDRÈ - Dita 8 - Shën Mëria e Makullatës

Menatet thuhet Mesha e Madhe dhe bëhet prëçësjona me statujën e Shën Mërisë së sjellë ka besimtarët për ndë katund.

 

 

SHËN NDRÈ - Dita 13 - Shën Lluçia

Menatet thuhet Mesha e Madhe dhe bëhet prëçësjona me statujën e Shën Mërisë së sjellë ka besimtarët për ndë katund. Dhespër, në qisha këndohet “Kalimera e Shën Lluçisë”. Mbrëmanet e ditës më parë, fishekzjarrë madheshtorë.

 

 

SHËN NDRÈ - Dita 24 – Vijillja e Krishtlindjeve


Gesù bambinoMesnatë thuhet Mesha e Madhe dhe bëhet një çerimonie solemne për të lerit të Shën Bombinit.

 

 

SHËN NDRÈ - Dita 25 – Krishtlindjet


neve nataleMenatet thuhet Mesha e Madhe.

 

 

Bibliografi

Napoletano P., Is Mnimòsinon. Scritti scelti di D. Napoletano, a cura di P. Napoletano Edizioni Il Coscile, Castrovillari, 1999.

 

 

FESTA CIVILE

 

GUSHT - Festë Popullore e Veshjevet Arbëreshe

sagraSimbjet u mba manifestimi XXIII. Shfaqja është një ndodhje për promovimin dhe vlerësimin e trashëgimisë kulturore së katundit.
Në tri ditë festash organizohen, kuvende, ekspozita dhe parakalime të kostumevet arbëreshe çë vinjën ka katundet e ndryshme e Arbërisë. Mbrëmanet këngët, muzikat dhe vallet arbëreshe e grupevet dhe ngjërim i të ngrënit tipik.

 

 

PRILL/MAJ - Festë Popullore e Verës

concorso viniShfaqje e nisur simbjet. Është një festë popullore ku pravohen  çë vinjën ka katundet e ndryshme të Arbërisë.

Comune di Vaccarizzo Albanese Via Croinusevet, 2 tel/fax 0983 84001

P. Iva 01103860787

HTML 4.01 Valid CSS
Pagina caricata in : 0.272 secondi
Powered by Asmenet Calabria