Famullia

 

Chiesa

Famulli:
Shën Mëria e Kostantinopollit
Sheshi G. Garibaldi, snc

Riti:
Bizantin-Grek

Dioqeza:
Ungra

Shenjtori:
Shën Mëria e Kostantinopollit

Administratori i Famullit:
Papàs Vittorio Scirchio
Tel. 098386078

Vikari i Famullit:
Papàs Sorin Hagi-Ilie
Cell. 3338656441

 

 

 

 

 

 

Theotokos

 

 

Zoti i ri, papàs Elia Hagi, çë erdh Vakaric ka pak mot, muar iniciativën sa të bëni një gazetë dhe Vakariciotët janë shumë të gëzuar. Botimi dhe shpërdarja e gazetës realizohet me shërbimin vullnetar e trimavet të katundit, dhe lajmëron Vakariciotët mbi iniciativat çë mirren mbë qishë: katekizmi, takimet me besimtarët, shërbimi vullnetar, sport, orari çë thuhet Liturgja mbë qishë etc. 

 

 Theotokos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Vaccarizzo Albanese Via Croinusevet, 2 tel/fax 0983 84001

P. Iva 01103860787

HTML 4.01 Valid CSS
Pagina caricata in : 0.273 secondi
Powered by Asmenet Calabria